ASSOCIACIÓ D'ARTISTES DEL PENEDÈS

contacto@art-mirall.org

En els últims temps la cultura ha començat a redefinir gradualment el seu paper davant l'economia i al desenvolupament. Poc es dubta ja sobre la seva importància com a inductora de desenvolupament i cohesió social, del seu rellevant paper davant la qüestió de la diversitat cultural, la integració de comunitats minoritàries, els processos d'igualtat de gènere i la problemàtica socials.

El humà per mitjà de les "pràctiques projectives" originen manifestacions sensorials produint una capacitat natural de generar reflexos de l'exterior en el nostre interior. La realitat per mitjà dels sentits es transforma en formes d'autorepresentació o representació social que com a "aparença sensible" es converteix en expressió conscient al combinar-se amb els continguts aportats pel territori. L'expressió artística com a fruit de les interaccions entre la societat i el territori que l'estableix.

Art-Mirall Penedès com un espai de reflexió de la produccions artístiques de la regió que denoten l'existència d'imatges pròpies per la seva exclusiva comunicació del territori i societat: un lloc de manifestacions diverses al posseeir un llenguatge específic a causa de la interiorització del context en el artista; un lloc de trobada entre la imatge produïda i les expressions contemporànies o emergents. La nostra associació estructura el seu antecedent amb las diferents col·leccións d'art al Penedès dotar la comunitat (social i artística) de les eines per a una anàlisi de la capacitat de desenvolupament territorial generat per la gestió global de l'art contemporani. Pretén promocionar i difondre aquests llegats culturals que posseeix diverses imatges històriques i contemporànies que descriu el Penedès com un lloc de produccions artístiques pròpies; aquesta col·lecció es actualment desconeguda i desaprofitada per a la nostra ciutadania.

Partint com a base d'aquesta col·lecció (pinacoteca, biblioteca i fons gràfic) ens hem proposat contribuir al coneixement, estudi i difusió dels principis estètics que neixen del nostre territorio per a la sustentació i la preservació de les compilacións en els seus diversos aspectes i impulsant que una part del fons pugui ser mostrada de manera permanent en un espai públic per impulsar sinergies culturals i educatives.

A més, col·laborar amb estaments públics, privats i persones físiques i jurídiques interessades en el nostre projecte.

Principal
ART-MIRALL PENEDÈS / Art i Comunicació / Vilafranca del Penedès
Sílvia Arniches Hill [Pintura]
Josep González [Mapping]
ART-MIRALL PENEDÈS
penedes@art-mirall.org
Associacio d'artistes / Full d'inscripció
Jorge Cañas [Visuals]
Sonodrome / José + [Experimentació sonora]
Turing Tarpit [Electro-acústica]
Fermín Durán / Trazon Tecib [Electrónica alternativa]
Juan Manuel Castrillo [Experimentació sonora]
Yves Amistad [Fotografias construidas]
Mariana Hristova [Cine experimental de los Balcanes]
Juan Carlos Beneyto [Pintura]
Lucero Pérez de M. [Visual + Objetualismo]
The Mamba Pinka [Performance]
Joan Petrus [Fotografía]
Isabel Bacardit [Pintura]