ART-MIRALL PENEDÈS
contacto@art-mirall.org

Finalitat del projecte:

a) Crear un espai de contacte entre processos culturals, art i societat; un espai de comunicació entre individus o grups, artistes consagrats o aprenents, o entre dinamitzadors, activistes o mediadors socials. Art- Mirall Penedès vol organitzar un lloc que tingui diversitat d'usos, d'expressions artístiques, simbòliques i estètiques de diferent origen, que permeti l'expressió de diferents llenguatges i interrelacions socials, que faciliti l'aproximació entre creadors (o no) amb diferents estils i formes de comunicació, i que, en definitiva, serveixi a la col·lectivitat per a la integració, inserció i dinamització social a través de l'art.

b) Aconseguir una sala polivalent activa, on es puguin compartir llenguatges artístics i processos socials en el Gran Penedès, tot buscant la coherència entre el fons de les imatges, el territori i les representacions de la realitat.

Els diferents espais i activitats de la sala serien:

1) Un espai d'anàlisi teòrica de diversos llenguatges artístics tan històrics com contemporanis, amb formació contínua i discussió permanent sobre els processos estètics, la comunicació, el comportament i les seves manifestacions.

2) Un espai d'experimentació, formació i exposició en diferents formats de les produccions artístiques (arts visual, creació efímera, instal·lació i performance). Així mateix, les diferents processos sociculturals, documentació i crítica referit a l'art i la societat.

3) Un espai de dinamització sociocultural, per a facilitar i acompanyar els col·lectius implicats, i tenir contacte amb xarxes i serveis (de l'Administració o no), tot afavorint l'expressió individual, les accions artístiques, la programació de recorreguts, i l'aprofitament de xarxes de recursos urbans i moviments socials.

Objectius concrets a curt termini:

a) Promocionar un espai de formació, exposició permanent i contacte per diversitat d'expressions artístiques; promocionar actes per a la dinamització sociocultural i potenciar l'equitat entre ciutadans.

b) Posar en marxa iniciatives en l'àmbit de la comunicació i interrelació, prenent el Gran Penedès com a estructura geogràfica i social ,amb imatges pròpies, que fomenta diverses dinàmiques estètiques i artístiques amb un llenguatge simbòlic i un significat concret que representa aquest territori.

c) Produir impactes socials i buscar la construcció d'una xarxa amb entitas culturals, socials i institucionals, autonòmiques i estatals. Resultat esperat: Establir un territori de síntesi (creació, confrontació, relació i socialització) que doni sentit als llenguatges artístics i simbòlics expressats des de diferents contextos i realitats. Aconseguir fer un Art Relacional / Art Total que permeti la confluència i reciprocitat entre diferents creadors, llenguatges i formes de vida.

Passos simultanis o consecutius:

1) Integrar l'equip motor del projecte.

2) Fer un mapa de serveis cultural complementaris (escoles, galeries, sales d'exposicions, espais de joves, centres cívics, biblioteques, museus, arxius...) i de col·laboradors (Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputació...).

3) Revisar i avaluar la proposta i planificar el futur.

4) Crear els continguts de l'ideari Art-Mirall Penedès (web, impresos).

5) Adquirir els recursos per al desenvolupament del projecte.

6) Vincular Art-Mirall amb programes municipals i entitats socioculturals del Gran Penedès.

7) Configurar la sala polivalent, segons les necessitats.

8) Agenda i desenvolupament de l'estratègia d'actuació.

9) Dissenyar activitats, tallers monogràfics i recorreguts urbans.

10) Formar grups de treball (artistes, activistes, col·lectius i professionals).

11) Realitzar campanyes de publicitat. Processos de negoci (botiga i online).

12) Començar l'activitat.

13) Fer una valoració al final de l'any 2015. i avaluar l'impacte social i la seva sostenibilitat.

Síntesi:

A Art-Mirall Penedès li interessa vincular el que és qüotidià, la representació col·leciva i les experiències i vivències individuals diverses, i difondre-ho. La proposta busca aconseguir:

a) Un espai de contacte, difusió i contraposició d'idees.

b) Un espai per a la reflexió sobre els llenguatges artístics emergents en relació als precedents (Col·leccions d'art), al territori (el Gran Penedès) i a l'experimentació (llibertat individual).

c) Un espai de trobada entre creadors, educadors i col·lectius diversos, i la consegüent dinamització sociocultural.

ART-MIRALL
ART-MIRALL PENEDÈS / Art i Comunicació / Vilafranca del Penedès
RECERCA IMATGE GRAN PENEDÈS
EXPERIMENTACIÓ-ACCIÓ
ASSOCIACIÓ D'ARTISTES DEL PENEDÈS
ENTITATS VINCILADES

PROJECTE [Art i Comunicació Penedès]

penedes@art-mirall.org
ART-MIRALL PENEDÈS
Recerca i Documentació
Associació d'Artistes del Penedès
Experimentació / Acció
Entitats Vinculadas
C. Santa Digna 54. Vilafranca del Penedès
Activitats de l'Associació / Plànol Sala Polivant
Equipo Motor